Virusi Korona dhe Krishti

Për sa i përket virusit Korona, apo ndonjë gjëje tjetër, ka pak rëndësi mendimi im, ama ka rëndësi të përjetshme se çfarë mendon Perëndia.

Abonohuni për më shumë libra, artikuj, kurse dhe informacione nga Dritëz!

Shkarkoni sipas formatit që dëshironi 


LEXO LIBRIN ONLINE

 

 


YOUTUBE


 NË BASHKËPUNIM ME 


 LIBRI NË GJUHË

Postime të ngjashme

Një Perëndi të cilin mund ta dua
Robër të nxitimit
Si mund të gjejmë prehje kur gjendemi përballë fatkeqësish të tmerrshme?
>