Është e pamundur që të zbutet varfëria, në kuptimin e saj të plotë, jashtë Kishës lokale dhe në mungesë të saj.

Favicon

Lajmi i mirë për çdo shqiptar, kudo

Ndër të tjera mund të lexoni:

Më tË fundit

Artikuj

Çfarë duam të themi kur flasim për “shenjtërinë e jetës njerëzore”?

Nëntor 2022 Gjatë ditëve të fundit kam qenë pothuajse i izoluar në ...lexo më tej.

Redaktori
Çfarë duam të themi kur flasim për “shenjtërinë e jetës njerëzore”?

Artikuj

Vendi i lutjes në jetën e krishterë

Shkurt 2024Nga R.C. SproulCili është objektivi i jetës së krishterë? Perëndishmëria e ...lexo më tej.

Redaktori
Vendi i lutjes në jetën e krishterë

Artikuj

Tre lloje legalizmi

Shkurt 2024Nga R.C. SproulA të ka qëlluar ndonjëherë ty, si i krishterë, ...lexo më tej.

Redaktori
Tre lloje legalizmi

Artikuj

Çfarë do të thotë “fajheqje” dhe “paqësim”?

Janar 2024 Nga R.C. SproulKur flasim për aspektin zëvendësues të shlyerjes, shpesh ...lexo më tej.

Redaktori
Çfarë do të thotë “fajheqje” dhe “paqësim”?
10 vargje kyç mbi të qenët të lumtur

Spurgeon

31 dhjetor, mbrëmje – Le të vijnë të eturit

Korrja ka kaluar, vera ka marrë fund dhe ne nuk kemi shpëtuar.Jeremia ...lexo më tej.

Redaktori
31 dhjetor, mbrëmje – Le të vijnë të eturit

Spurgeon

31 dhjetor, mëngjes – Mrekullia e mrekullive

Por ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u ...lexo më tej.

Redaktori
31 dhjetor, mëngjes – Mrekullia e mrekullive
30 dhjetor, mbrëmje – Besimtar sa për emër apo zotërues i vërtetë i besimit

Faqja [tcb_pagination_current_page] nga [tcb_pagination_total_pages]

Kurset
  • Kurset
  • Temat
  • Gjeneral
  • Kufizimet e aksesit
  • Me regjistrim
  • Kurse me regjistrim

15 leksione - I pafilluar

Mirë se erdhe në këtë eksplorim të mrekullueshëm të Perëndisë, jetës dhe besimit! Në këtë udhëtim, do të ecësh përkrah një burri, i cili kishte shumë pyetje dhe dyshime në zemrën e tij. Ai quhet Nikodem. Nikodemi pati mundësinë t’i bënte Perëndisë pyetjet që kishte dhe t’i shprehte dyshimet e tij. Ai mund të ketë pasur ndonjë pyetje të njëjtë me të tuat në lidhje me besimin dhe Perëndinë.

Për të përfituar sa më shumë nga ky studim, e kemi ndërtuar në atë mënyrë që të funksionojë më mirë me një ose dy miq që e përshkojnë këtë rrugëtim bashkë me ty. Pyetjet kërkojnë si reflektim, edhe ndërveprim. Pyetjet vlejnë për të çelur biseda për besimin me miqtë e tu! Me shumë gjasa do të përfitosh dhe do të befasohesh edhe nga mendimet e tyre përgjatë këtij rrugëtimi. Ndaj, të lutem, mos e bëj këtë udhëtim i vetëm!

33 leksione - I pafilluar

Përmbledhje e doktrinës së krishterë [A Summary of Christian Doctrine]

Louis Berkhof, ka qenë një teolog shumë i aftë dhe i respektuar, i cili besonte në frymëzimin dhe pagabueshmërinë e Biblës. Ai e përmbledh në mënyrë të shkëlqyer teologjinë dhe historinë e kishës dhe me kaq mjeshtëri, saqë na siguron të vërtetën, e cila gjendet në Krishtin Jezus, Zotin tonë Ky libër është një
paraqitje e gjallë dhe e qartë, duke e bërë atë një material te njohur. Mësimet janë të shkurtra dhe futen drejt e në temë.

26 leksione - I pafilluar

Kur Isaia u përball me Perëndinë tonë shumë të shenjtë, ai u tmerrua dhe klithi: “I mjeri unë!” Përjetimi i shenjtërisë së Perëndisë nga Isaia nuk është i ndryshëm nga përjetimi ynë. Shenjtëria e Perëndisë na mahnit dhe na tmerron në të njëjtën kohë. Ajo na zbulon kush jemi, dhe kjo ose mund të na bëjë të largohemi të frikësuar ose mund të na bëjë të këlthasim për mëshirë. Në librin “Shenjtëria e Perëndisë”, Dr. Sproul e ilustron madhështinë e shenjtërisë së Perëndisë përmes një studimi biblik dhe historik të asaj se çfarë përjetuan njerëzit kur u përballën me të Shenjtin, dhe në fund gjetën strehë në drejtësinë e Krishtit.

Ky udhëzues studimi shoqëron serinë e videove të mësimit “Shenjtëria e Perëndisë”. Ky material është krijuar për t’ju ndihmuar që të keni sa më tepër dobi nga ky përjetim i të nxënit.

67 leksione - I pafilluar

Çfarë është teologjia sistematike? Janë dhënë shumë përkufizime të ndryshme, por për qëllimet e këtij libri do të përdoret përkufizimi vijues: Teologji sistematike është çdo studim që i jep përgjigje pyetjes: “Çfarë na mëson sot e gjithë Bibla?”, për çfarëdo teme.
Ky përkufizim tregon se teologjia sistematike përfshin mbledhjen dhe kuptimin e të gjitha pasazheve Biblike në të cilat bëhet fjalë për tema të ndryshme, dhe më pas përmbledhjen e mësimeve të tyre në mënyrë të qartë me qëllim që të dimë se çfarë të besojmë për secilën temë.

Më të fundit për fëmijët

Libra për fëmijë

Barnaba, zemërdhënësi

Lexo librin onlineBotuar me leje nga ZGG-ALBANIA, 2019 www.ngaburimiijetes.al *Librin mund ta gjeni ... lexo më tej.

Barnaba, zemërdhënësi

Libra për fëmijë

Pali, udhëtime me aventura

Lexo librin onlineBotuar me leje nga ZGG-ALBANIA, 2019 www.ngaburimiijetes.al *Librin mund ta gjeni ... lexo më tej.

Pali, udhëtime me aventura

Libra për fëmijë

Sauli, mrekullia në mes të rrugës

Lexo librin onlineBotuar me leje nga ZGG-ALBANIA, 2019 www.ngaburimiijetes.al *Librin mund ta gjeni ... lexo më tej.

Sauli, mrekullia në mes të rrugës

Libra për fëmijë

Jezusi është gjallë – historia mahnitëse

Lexo librin onlineBotuar me leje nga ZGG-ALBANIA, 2019 www.ngaburimiijetes.al *Librin mund ta gjeni ... lexo më tej.

Jezusi është gjallë – historia mahnitëse

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>