Në këtë libër të shkurtër, Alistair Begg ndërthur ngrohtësinë, qartësinë, humorin dhe dobinë praktike, ndërkohë që shqyrton lutjet e Palit për kishën në Efes, për t’u treguar kështu të krishterëve të zakonshëm se si të luten si një apostull.

Favicon

Lajmi i mirë për çdo shqiptar, kudo

Ndër të tjera mund të lexoni:

Lexoje të gjithë Biblën brenda një viti!

Më të fundit

Kurset tona

Më të fundit për fëmijët

>