Spurgeon

6 dhjetor, mbrëmje – Një brez i artë

Spurgeon

6 dhjetor, mëngjes – Bashkimi ynë me Krishtin

Spurgeon

5 dhjetor, mbrëmje – Shkathtësia e Perëndisë

Spurgeon

5 dhjetor, mëngjes – Bujtina e Kryqit

Spurgeon

4 dhjetor, mbrëmje – Psherëtijmë për shpengim

Spurgeon

4 dhjetor, mëngjes – Perëndia ka një popull të zgjedhur

Spurgeon

3 dhjetor, mbrëmje – Për ta, në ta, prej tyre

Spurgeon

3 dhjetor, mëngjes – Pa të metën më të vogël

Spurgeon

2 dhjetor, mbrëmje – Asgjë nuk mund të të kënaqë