Solid Joys

Audio, Devocione

31 dhjetor – Prova për t’u bërë gati për vdekjen

31 December

31 dhjetor – Prova për t’u bërë gati për vdekjen

Audio, Devocione

30 dhjetor – Të pajisur dhe të fuqizuar

30 December

30 dhjetor – Të pajisur dhe të fuqizuar

Audio, Devocione

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm

29 December

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm

Audio, Devocione

28 dhjetor – Synimi është lavdia

28 December

28 dhjetor – Synimi është lavdia

Audio, Devocione

27 dhjetor – Cili është synimi yt?

27 December

27 dhjetor – Cili është synimi yt?

Audio, Devocione

26 dhjetor – Si të mendosh për fatkeqësitë

26 December

26 dhjetor – Si të mendosh për fatkeqësitë

Audio, Devocione

25 dhjetor – Tri dhurata për Krishtlindje

25 December

25 dhjetor – Tri dhurata për Krishtlindje

Audio, Devocione

24 dhjetor – Dy qëllimet për Krishtlindje

24 December

24 dhjetor – Dy qëllimet për Krishtlindje

Audio, Devocione

23 dhjetor – Dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë

23 December

23 dhjetor – Dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>