Audio, Devocione

19 Gusht – Çfarë kuptimi ka ringjallja për ne

Audio, Devocione

18 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

Audio, Devocione

17 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

Audio, Devocione

16 Gusht – Arsyeja pse i dorëzohesh mëkatit seksual

Audio, Devocione

15 Gusht – Për çfarë u krijuam

Audio, Devocione

14 Gusht – Perëndia fal dhe ende është i drejtë

Audio, Devocione

13 Gusht – Tre shembuj se si besimi e përmbush vendosmërinë e mirë

Audio, Devocione

12 Gusht – Shpirti im ka etje për Perëndinë

Audio, Devocione

11 Gusht – Kohët e ndryshme të hirit