Artikuj

Premtimi më i rëndësishëm në jetën time

Artikuj

Një Perëndi të cilin mund ta dua

Artikuj, Ungjilli

Robër të nxitimit

Artikuj, Ungjilli

Si mund të gjejmë prehje kur gjendemi përballë fatkeqësish të tmerrshme?

Artikuj, Teologji

Konvertimi dhe historia e Izraelit

Artikuj, Teologji

Teologjia biblike dhe shpallja e ungjillit

Artikuj, Teologji

Problemi me shumë predikime sot—dhe teologjia biblike si e vetmja kurë

Artikuj, Familje

Bërja e dishepujve është krishterim normal

Artikuj, Teologji

Ripërkufizimi i suksesit në shërbesë