Audio, Devocione

31 dhjetor – Prova për t’u bërë gati për vdekjen

Audio, Devocione

30 dhjetor – Të pajisur dhe të fuqizuar

Audio, Devocione

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm

Audio, Devocione

28 dhjetor – Synimi është lavdia

Audio, Devocione

27 dhjetor – Cili është synimi yt?

Audio, Devocione

26 dhjetor – Si të mendosh për fatkeqësitë

Audio, Devocione

25 dhjetor – Tri dhurata për Krishtlindje

Audio, Devocione

24 dhjetor – Dy qëllimet për Krishtlindje

Audio, Devocione

23 dhjetor – Dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë