Devocione, Spurgeon

23 janar, mëngjes – Një Vëlla në qiell

Devocione

22 janar, mëngjes – Çfarë je ti pa hirin?

Devocione

21 janar, mbrëmje – Dobësi në triumf

Devocione

21 janar, mëngjes – Gëzimi i të qenët i sigurt

Devocione

20 janar, mbrëmje – “Gjallëromë”

Devocione

20 janar, mëngjes – Një paratregim i Krishtit

Devocione

19 janar, mbrëmje – Mëso te këmbët e Jezusit

Devocione

19 janar, mëngjes – Kërkoje Atë atje ku e ke humbur

Devocione

18 janar, mbrëmje – Jini të urtë për shpëtimin tuaj