Rregulli më i mirë bazë për të përcaktuar se çfarë është kontekstualizimi biblik dhe çfarë është kompromisi jobiblik është pyetja: A e bën kjo gjë më të qartë skandalin e ungjillit? Nëse po, është kontekstualizim biblik. Nëse jo, është kompromis jobiblik.

Në pamje të parë, praktikat kulturore si heqja e këpucëve brenda në shtëpi apo të ngrënët me dorën e majtë mund të duket se nuk kanë fare lidhje me ungjillin. Por nëse përshtatja me zakonet e kulturës si këto e eviton ofendimin kulturor, kjo gjë na lejon që ta komunikojmë ungjillin në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Heqja e këtyre pengesave kulturore i jep mundësi dëgjuesit që ta dëgjojë më qartë skandalin e ungjillit. Me fjalë të tjera, kontekstualizimi i mirë u jep njerëzve mundësinë të pengohen tek ungjilli dhe jo te kultura.

Nga ana tjetër, nëse përqafoni ndonjë praktikë kulturore që bie në konflikt me Shkrimin, apo e paraqisni ungjillin në një mënyrë që e minimizon veçantinë e ungjillit nga ajo që dikush tashmë beson, një “kontekstualizim” i tillë është kompromis i maskuar për shkak se e minimizon skandalin e ungjillit, dhe për aq sa e bën këtë gjë e errëson ungjillin.

Postime të ngjashme

>