Rregulli më i mirë bazë për të përcaktuar se çfarë është kontekstualizimi biblik dhe çfarë është kompromisi jobiblik është pyetja: A e bën kjo gjë më të qartë skandalin e ungjillit? Nëse po, është kontekstualizim biblik. Nëse jo, është kompromis jobiblik.

Në pamje të parë, praktikat kulturore si heqja e këpucëve brenda në shtëpi apo të ngrënët me dorën e majtë mund të duket se nuk kanë fare lidhje me ungjillin. Por nëse përshtatja me zakonet e kulturës si këto e eviton ofendimin kulturor, kjo gjë na lejon që ta komunikojmë ungjillin në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Heqja e këtyre pengesave kulturore i jep mundësi dëgjuesit që ta dëgjojë më qartë skandalin e ungjillit. Me fjalë të tjera, kontekstualizimi i mirë u jep njerëzve mundësinë të pengohen tek ungjilli dhe jo te kultura.

Nga ana tjetër, nëse përqafoni ndonjë praktikë kulturore që bie në konflikt me Shkrimin, apo e paraqisni ungjillin në një mënyrë që e minimizon veçantinë e ungjillit nga ajo që dikush tashmë beson, një “kontekstualizim” i tillë është kompromis i maskuar për shkak se e minimizon skandalin e ungjillit, dhe për aq sa e bën këtë gjë e errëson ungjillin.

Etiketa

Postime të ngjashme

Virusi Korona dhe Krishti
Çfarë është ungjillëzimi?
Një Perëndi të cilin mund ta dua
Robër të nxitimit
Si mund të gjejmë prehje kur gjendemi përballë fatkeqësish të tmerrshme?
>