Artikuj

A ka nivele mëkati?

Artikuj, I dashur Pastor

I dashur pastor… krenaria është armik i fshehtë

Artikuj

Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë

Artikuj

A ka Jezusi një apo dy natyra?

Artikuj

Si duket pendimi?

Artikuj

Në qoftë Perëndia është sovran, si mund të jenë njerëzit të lirë?

Artikuj

Shkaku instrumental i drejtësimit

Artikuj

Çfarë do të thotë të jesh “pro-zgjedhje”?

Artikuj

Jezu Krishti: Qengji i Perëndisë