artikulli 34

Korrik 2021


Përgjigjja

1. Studioje Shkrimin në mënyrë tematike. Ndërsa të duhet ta studiosh të gjithë Shkrimin si thellësisht, edhe gjerësisht, leximi i Shkrimit mund të të ndihmojë në mënyrë që të zbulosh tema që e përshkojnë Biblën. Gjatë gjithë Shkrimit do të shikosh një panoramë të lavdisë së Perëndisë dhe mrekullisë së shpëtimit nëse studion si zhvillohen temat si krijimi fillestar dhe krijimi i ri, dita e shabatit, mbretëritë, besëlidhja dhe vendbanimi i Perëndisë me njerëzit e Tij.

2. Shikoje Besëlidhjen e Vjetër nën dritën e Besëlidhjes së Re. Ndërsa studion Besëlidhjen e Re, kushtoji vëmendje të madhe faktit si ajo përmbush, sqaron, plotëson dhe ndonjëherë zëvendëson diçka në Besëlidhjen e Vjetër. Ndërsa e bën këtë, do të kuptosh unitetin e Shkrimit, unitetin e qëllimeve shpëtuese të Perëndisë gjatë gjithë historisë dhe pasurinë e shumanshme të veprës shpëtuese të Krishtit.

3. Studioje Besëlidhjen e Vjetër duke pasur parasysh Jezusin dhe Besëlidhjen e Re! Ndërsa lexon Besëlidhjen e Vjetër, bëj pyetje si: “Ku e ka vendin ky pasazh në kronologjinë e historisë shëlbuese? Si e thekson ky pasazh Jezusin? Si e krijon ky pasazh themelin e asaj që besojnë të krishterët? Cilat pasazhe të Besëlidhjes së Re hedhin dritë mbi këto pyetje?"

4. Studioji librat e profecisë në Besëlidhjen e Vjetër! Librat e profecisë në Besëlidhjen e Vjetër përmbajnë disa nga mësimet më të larmishme të Biblës mbi jetën, shërbesën dhe epërsinë e Jezu Krishtit. Ata thellojnë edhe njohuritë tona për Perëndinë dhe na çojnë drejt përmbushjes së veprës shpëtuese të Zotit.

5. Lexo një libër të mirë mbi teologjinë biblike! Fillo me: The Goldsworthy Trilogy nga Graeme Goldsworthy ose God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible nga Vaughan Robert.

Botuar me leje: https://www.9marks.org/answer/how-can-i-grow-my-understanding-biblical-theology/ 
Përktheu: Sara Gjana | Redaktoi: Vilma Dina
Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni "botuar me leje nga dritez.al" dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2021

Etiketa9marks, Teologji

Postime të ngjashme

Cilët janë disa mesazhe që njerëzit, në mënyrë të rreme, deklarojnë se janë ungjilli?
Çfarë është një plak kishe?
Askush nuk merr kishën që do
>