Rifreskim:

Në mësimin përmbyllës, mësuam se:

  • Dyshimet mund të jenë shenja ndihmëse për të na treguar se në çfarë fushe duhet të rritemi.
  • Dyshimet tona nuk duhet të ndikojnë kurrë në vendimet tona; Jezusi po.
  • Mënyra si e jetojmë jetën do të tregojë nëse kemi zgjedhur të qëndrojmë në errësirë apo nëse kemi dritën e Perëndisë në ne.
  • Çfarë ndodhi me Nikodemin dhe reagimin e tij ndaj Jezusit.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>