Rifreskim:

Në këto pesë vargje mësuam se:

  • Nikodemi u mëson njerëzve se si mund të shkojnë te Perëndia, por ai nuk e ka përjetuar vetë diçka të tillë.
  • Jezusi mund t’i thotë Nikodemit të vërtetën e plotë për qiellin, sepse Ai ka ardhur nga qielli.
  • Jezusi është Njeriu i përsosur (Biri i njeriut), i cili u profetizua nga Danieli se do të vinte.
  • Jezusi mund të bëjë atë që s’mund ta bëjë dot askush tjetër— të shkojë drejt e në praninë e Perëndisë.
  • Vetëm Jezusi është lidhja jonë me qiellin.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>