Rifreskim:

Në këto dy vargje, mësuam se:

  • Nëpërmjet Jezusit, Perëndia i deshi njerëzit që nuk e meritonin dashurinë, në një mënyrë të aktive, të kushtueshme dhe personale.
  • Besimi është një fjalë vepruese, që do të thotë ta pranosh dhe t’i bindesh vetëm Jezusit.
  • Vendimi më i rëndësishëm i jetës tënde ka të bëjë me Jezusin.
  • Ata që nuk kthehen te Jezusi, do të vdesin.
  • Qëllimi i Perëndisë me dërgimin e Jezusit ishte t’i shpëtonte njerëzit, jo t’i shkatërronte ata.
  • Si të besosh dhe si t’ia dorëzosh jetën tënde Jezusit.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>