gusht 3

Gusht 2022


Perëndia nuk e krijoi gjithësinë fizike pa qëllim. Ai kishte një qëllim, domethënë, që të shtonte mënyrat se si lavdia e Tij manifestohet dhe bëhet e dukshme. “Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij” (Psalmi 19:1).

Trupat tanë hyjnë në të njëjtën kategori të gjërave fizike, të cilat Perëndia i krijoi për këtë arsye. Ai nuk do të heqë dorë nga plani i Tij për t’i dhënë lavdi vetes përmes qenieve njerëzore dhe trupave të tyre.

Pse Perëndia u hyn gjithë këtyre telasheve për t’i “ndotur duart e Tij” me trupin tonë të njollosur nga mëkati dhe që po prishet, për ta rivendosur atë si një trup të ringjallur dhe për ta veshur me lavdi dhe pavdekësi? Përgjigjja: Sepse Biri i Tij pagoi çmimin me vdekje, në mënyrë që të mund të përmbushej qëllimi i Atit për gjithësinë materiale, ku përfshihen edhe trupat tanë, domethënë, që Ai të përlëvdohej në të në jetë të jetëve.

Këtë thotë teksti: “Sepse u bletë me një çmim [domethënë, me vdekjen e Birit të Tij]! Përlëvdoni Perëndinë, pra, me trupin tuaj.” Perëndia nuk e shpërfill dhe as e çnderon veprën e Birit të Tij, por do ta nderojë duke i ringjallur trupat tanë prej së vdekurish, dhe do t’i përdorë po këta trupa për ta përlëvduar Atë në jetë të jetëve.

Kjo është arsyeja pse kemi një trup! Kjo është gjithashtu arsyeja pse ky trup do të ringjallet për të qenë një trup i lavdishëm si trupi i Krishtit.

EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

>