gusht 4

Gusht 2022


Askush nuk humbet midis përjetësisë së shkuar në paracaktimin e Perëndisë dhe përjetësisë së ardhshme në përlëvdimin e Perëndisë.

Asnjë nga ata që janë paracaktuar për birëri, nuk dështon të thirret. Asnjë nga ata që janë thirrur, nuk dështon të drejtësohet. Asnjë nga ata që drejtësohen, nuk dështon të përlëvdohet. Ky është një zinxhir i pathyeshëm çeliku i besnikërisë hyjnore të besëlidhjes.

Prandaj, Pali thotë:

Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. (Filipianëve 1:6)

I cili edhe do t’ju vërtetojë deri në fund, që të jeni të paqortueshëm në ditën e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është Perëndia, nga i cili u thirrët në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë. (1 e Korintasve 1:8-9)

Këto janë premtimet e Perëndisë tonë, i cili s’mund të gënjejë. Ata që kanë lindur sërish, janë aq të sigurt sa dhe besnikëria e Perëndisë.

EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

>