gusht 2

Gusht 2022
 


Si na çliron Krishti nga frika e vdekjes, që të jemi të lirë të jetojmë me atë lloj dorëzimi të dashur që thotë: “le të humbasin familje dhe pasuri, madje edhe këtë jetë të vdekshme”?

Duke qenë se bijtë kanë të përbashkët mishin dhe gjakun...

Termi “bij” është marrë nga vargu pararendës dhe i referohet pasardhjes frymërore të Krishtit, Mesias. Këta janë gjithashtu “bijtë e Perëndisë”. Me fjalë të tjera, kur dërgoi Krishtin, Perëndia kishte parasysh sidomos shpëtimin e “bijve” të tij. “Duke qenë se bijtë kanë të përbashkët mishin dhe gjakun…”

po ashtu edhe ai u bë pjesëtar në po ato gjëra...

Biri i Perëndisë, i cili para se të mishërohej, ekzistonte si Fjala e përjetshme (Gjoni 1:1), mori mish dhe gjak, dhe e veshi hyjninë e Tij me natyrë njerëzore. Ai u bë plotësisht njeri dhe qëndroi plotësisht Perëndi.

që me anë të vdekjes...

Arsyeja pse Krishti u bë njeri, ishte që të vdiste. Si Perëndi, para mishërimit, Ai nuk mund të vdiste për mëkatarët, por i bashkuar me mish dhe gjak, Ai mund të vdiste. Synimi i Tij ishte që të vdiste. Prandaj, Ai duhej të lindte si njeri i vdekshëm.

të shkatërronte... atë, që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin...

Duke vdekur, Krishti e çarmatosi djallin. Si e bëri këtë? Duke i mbuluar mëkatet tona (Hebrenjve 10:12). Kjo do të thotë se Satani nuk ka më asnjë bazë të ligjshme për të na akuzuar para Perëndisë. “Kush do t’i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që i drejtëson” (Romakëve 8:33). Mbi çfarë baze na drejtëson ai? Përmes gjakut të Jezusit (Hebrenjve 9:14; Romakëve 5:9).

Arma përfundimtare e Satanit kundër nesh është mëkati ynë. Nëse vdekja e Jezusit e heq tej, atëherë djallit i është hequr nga duart arma e tij kryesore. Në këtë kuptim, ai tani është bërë i pafuqishëm.

edhe të çlironte të gjithë ata, që nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën.

Prandaj, ne jemi të lirë nga frika e vdekjes. Perëndia na ka drejtësuar! Përpara nesh qëndron vetëm hiri i ardhshëm. Satani nuk mund ta shfuqizojë këtë dekret. Perëndia ka për qëllim që siguria jonë përfundimtare të ketë një efekt të menjëhershëm në jetën tonë. Ai ka për qëllim që fundi i lumtur, ta largojë skllavërinë dhe frikën e së tashmes.


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i kolegjit dhe seminarit Bethlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i kishës baptiste Bethlehem, në Miniapolis, Minesota. Piper-i është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Pesë prej librave të John Piper-it janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e shko dëm jetën; Pesë pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë; Virusi Korona dhe Krishti; Lajm i mirë, gëzim i madh dhe Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


Postime të ngjashme

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm
28 dhjetor – Synimi është lavdia
>