nentor 26

Nëntor 2022


Ky varg thotë se Krishti është në gjendje të shpëtojë plotësisht–përjetësisht–përderisa Ai gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ne. Me fjalë të tjera, Ai nuk do të ishte në gjendje të na shpëtonte përjetë, nëse nuk do të vazhdonte të ndërmjetësonte përjetë për ne.

Kjo do të thotë se shpëtimi ynë është po aq i sigurt sa dhe pashkatërrueshmëria e priftërisë së Krishtit. Ja pse kishim nevojë për një prift shumë më të madh se çdo prift njerëzor. Hyjnia e Krishtit dhe ringjallja e Tij prej së vdekurish sigurojnë priftërinë e Tij të pashkatërrueshme për ne.

Kjo do të thotë se nuk duhet të flasim për shpëtimin tonë në terma të ngurtë siç flasim shpesh–sikur unë të kisha bërë diçka me një akt vendimi, dhe që Krishti bëri diçka njëherë kur vdiq në kryq dhe u ringjall, dhe kaq është e gjitha. Jo, nuk është kjo e gjitha.

Edhe sot po shpëtohem nga ndërmjetësimi i përjetshëm i Jezusit në qiell. Jezusi është duke u lutur për ne dhe kjo është thelbësore për shpëtimin tonë.

Ne jemi shpëtuar përjetësisht nga lutjet e përjetshme (Romakëve 8:34) dhe nga mbrojtja e përjetshme (1 e Gjonit 2:1) e Jezusit në qiell si Kryeprifti ynë. Ai lutet për ne dhe lutjet e Tij marrin përgjigje, sepse Ai lutet në mënyrë të përsosur mbi bazën e flijimit të Tij të përsosur.


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i Kolegjit dhe Seminarit Betlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i Kishës Baptiste Betlehem, në Miniapolis, Minesota. Ai është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Katër prej librave të John Piper janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e Shko Dëm Jetën, Pes Pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë, Virusi Korona dhe Krishti dhe Lajm i Mirë, Gëzim i Madh.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

29 Dhjetor – Një fat i tmerrshëm
>