nentor 26

Nëntor 2022


Ekzistojnë dy lloje zmadhimi: ai i mikroskopit dhe tjetri i teleskopit. Mikroskopi i bën gjërat e vogla të duken më të mëdha sesa janë. Teleskopi i bën gjërat e mëdha të duken po aq të mëdha sa janë në realitet.

Kur Davidi thotë: “do ta madhështoj me lavde,” ai nuk po thotë: “Do të bëj që një Perëndi i vogël të duket më i madh sesa është.” Ai po thotë: “Do të bëj që një Perëndi i madh të fillojë të duket po aq i madh sa është në realitet.”

Ne nuk jemi thirrur që të jemi mikroskopë. Jemi thirrur të jemi teleskopë. Të krishterët nuk janë thirrur të jenë mashtrues që e zmadhojnë atë që kanë për të ofruar në përmasa të ekzagjeruara, kur e dinë se produkti i konkurrentit të tyre është shumë më i mirë. Nuk ka asgjë dhe asnjë më të lartë se Perëndia. Prandaj, thirrja e atyre që e duan Perëndinë, është që ta bëjnë madhështinë e Tij të fillojë të duket aq e madhe sa është në të vërtetë.

Kjo është arsyeja pse ekzistojmë, është arsyeja pse u shpëtuam, siç thotë edhe Pjetri te 1 e Pjetrit 2:9: “Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shenjtë, popull i fituar nga Perëndia, që të shpallni lavdinë e atij, që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme.”

E gjithë detyra e të krishterit mund të përmblidhet kështu: ndiej, mendo, vepro në një mënyrë që do ta bëjë Perëndinë të duket aq i madh sa është në të vërtetë. Ji një teleskop që shërben për të parë botën e pasurisë së pafundme të lavdisë së Perëndisë.

Ky është kuptimi i madhërimit të Perëndisë nga i krishteri. Por ti nuk mund ta madhërosh dot atë që nuk e ke parë ose që e harron shpejt.

Prandaj, detyra jonë e parë është të shohim dhe të kujtojmë madhështinë e mirësisë së Perëndisë. Prandaj i lutemi Perëndisë: “Ndriçoji sytë e mendjes time!” (Efesianëve 1:18), dhe i predikojmë shpirtit tonë: “Shpirti im, mos harro asnjë nga të mirat e tij!” (Psalmi 103:2).


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i Kolegjit dhe Seminarit Betlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i Kishës Baptiste Betlehem, në Miniapolis, Minesota. Ai është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Katër prej librave të John Piper janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e Shko Dëm Jetën, Pes Pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë, Virusi Korona dhe Krishti dhe Lajm i Mirë, Gëzim i Madh.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

29 Dhjetor – Një fat i tmerrshëm
>