dhjetor 23

Dhjetor 2022


Si e marrim praktikisht pajtimin dhe si mburremi në Perëndinë? Përmes Jezu Krishtit. Kjo do të thotë se e bëjmë portretin e Jezusit në Bibël, pra: veprën dhe fjalët e Jezusit të portretizuara në Dhiatën e Re, përmbajtjen thelbësore të mburrjes tonë në Perëndinë. Pa përmbajtjen e Krishtit, mburrja në Perëndinë nuk e nderon Krishtin. Dhe atje ku Krishti nuk nderohet, nuk nderohet Perëndia.

Te 2 e Korintasve 4:4-6, Pali e përshkruan kthimin në besim në dy mënyra. Në vargun 4, ai thotë se kthimi në besim është të shohësh lavdinë e Krishtit “që është shëmbëllimi i Perëndisë”. Dhe në vargun 6, ai thotë se është shikimi i “lavdisë së Perëndisë, në fytyrën e Jezu Krishtit”. Në të dyja rastet e dallojmë idenë. Kemi Krishtin, shëmbëllimin e Perëndisë dhe kemi Perëndinë në fytyrën e Krishtit.

Të mburremi në Perëndinë do të thotë të mburremi në atë që shohim dhe dimë për Perëndinë në portretin e Jezu Krishtit. Kjo mburrje arrin përjetimin e saj të plotë kur dashuria e Perëndisë derdhet në zemrën tonë përmes Frymës së Shenjtë, ashtu si na thotë Romakëve 5:5. Ai përjetim i ëmbël i dashurisë së Perëndisë, i dhënë nga Fryma, na përcillet gjatë meditimit tonë mbi realitetin historik të vargut 6: “Sepse, ndërsa ishim ende të dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët.”

Ja, pra, theksi i Krishtlindjes. Jo vetëm që Perëndia bleu pajtimin tonë me anë të vdekjes së Zotit Jezu Krisht (Romakëve 5:10), jo vetëm që na aftësoi ta pranonim pajtimin përmes Zotit Jezu Krisht, por që tani ne mburremi në vetë Perëndinë nëpërmjet Frymës, përmes Zotit tonë Jezu Krisht (Romakëve 5:11).

Jezusi bleu pajtimin tonë. Ai na aftësoi që të marrim pajtimin dhe të hapim dhuratën. Vetë Jezusi shkëlqen si dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë–Perëndia në mish–duke nxitur gjithë mburrjen tonë në Perëndinë.

Shiko drejt Jezusit këtë Krishtlindje. Pranoje pajtimin që Ai e bleu. Mos e lër të pahapur dhuratën në raft. Edhe kur ta hapësh, kujto që vetë Perëndia është dhurata e pajtimit me Perëndinë.

Mburru në Të! Përjetoje Atë si kënaqësinë tënde. Njihe Perëndinë si thesarin tënd.


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i kolegjit dhe seminarit Bethlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i kishës baptiste Bethlehem, në Miniapolis, Minesota. Piper-i është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Pesë prej librave të John Piper-it janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e shko dëm jetën; Pesë pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë; Virusi Korona dhe Krishti; Lajm i mirë, gëzim i madh dhe Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


Postime të ngjashme

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm
28 dhjetor – Synimi është lavdia
>