Audio, Devocione

29 Shtator – Lufto me mosbesimin

Audio, Devocione

28 Shtator – E mira jonë është lavdia e Tij

Audio, Devocione

27 Shtator – Fuqia e një premtimi më të lartë

Audio, Devocione

26 Shtator – Jeto i sigurt në fuqinë sovrane të Perëndisë

Audio, Devocione

25 Shtator – Jeta varet nga Fjala e Perëndisë

Audio, Devocione

24 Shtator – Kërkimi i Jezusit për gëzim

Audio, Devocione

23 Shtator – Shpresë edhe për mëkatarin më të madh

Audio, Devocione

22 Shtator – Le të humbasin pasuritë, madje dhe të afërmit

Audio, Devocione

21 Shtator – Municion për të luftuar shqetësimin