A ka të bëjë ungjilli në thelb me plotësimin e nevojave tona? A përmbush ai dëshirën tonë për kuptim? A transformon shoqërinë? A na mëson të jetojmë jetë më të mirë? A i ngre të varfrit? A na bën të pasur dhe të shëndetshëm?

Të gjitha këto ide rreth ungjillit kapen pas një problemi të perceptuar dhe thonë, “Ky është qëllimi i ungjillit!” Por a është ndonjëra prej këtyre gjërave vërtet qëllimi i ungjillit? A është ndonjëra prej këtyre gjërave problemi themelor që trajtohet prej ungjillit?

Bibla thotë “Jo, asnjëra prej këtyre” nuk është gjëja thelbësore që trajtohet prej ungjillit. Në mënyrë të qartë Bibla na mëson që problemi themelor i njerëzimit është mëkati ynë dhe zemërimi i Perëndisë kundër nesh për shkak të mëkatit tonë.

a. “Kush mund t’i rezistojë indinjatës së tij dhe kush mund të durojë zjarrin e zemërimit të tij? Tërbimi i tij derdhet si zjarr dhe shkëmbinjtë janë prej tij të thërrmuara” (Nahumi 1:6)

b. “Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi” (Romakëve 1:18).

c. “Askush të mos ju gënjejë me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes” (Efesianëve 5:6)

d. “Dhe mbretërit e dheut, dhe të mëdhenjtë, dhe të pasurit, dhe komandantët, dhe të fuqishmit, dhe çdo skllav e çdo i lirë, u fshehën nëpër shpella dhe nëpër krepat e maleve,dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinjve: ‘Bini mbi ne dhe na fshihni nga fytyra e atij që rri mbi fron dhe nga zemërimi i Qengjit, sepse erdhi dita e madhe e zemërimit së tij; dhe kush mund të qëndrojë?’”

Zemërimi i Perëndisë kundër mëkatit tonë është problemi themelor që trajton ungjilli. Jezusi vdiq në kryq si pajtim, si flijim që largon zemërimin e Perëndisë (Romakëve 3:25, 1 Gjoni 2:2, 4:10) në mënyrë që ne të shpëtohemi përmes besimit në të.

Etiketaungjilli

Postime të ngjashme

Bukuria e kthimit në besim
Si t’i mbijetosh një krize kulturore?
Çfarë është ungjillëzimi?
>