Devocione

Përmbledhje devocionesh të shkurtra ditore, shumica shoqëruar edhe me audio për frymëzimin dhe nxitjen tuaj të perëndishme.

Audio, Devocione

30 Nëntor – Turpi triumfues i kryqit

30 Nëntor

Redaktori
30 Nëntor – Turpi triumfues i kryqit

Audio, Devocione

29 Nëntor – I vetmi pastrues i ndërgjegjes

29 Nëntor

Redaktori
29 Nëntor – I vetmi pastrues i ndërgjegjes

Audio, Devocione

28 Nëntor – Rrënja e mosmirënjohjes

28 Nëntor

Redaktori
28 Nëntor – Rrënja e mosmirënjohjes

Audio, Devocione

27 Nëntor – Si ta madhështosh Perëndinë

27 Nëntor

Redaktori
27 Nëntor – Si ta madhështosh Perëndinë

Audio, Devocione

26 Nëntor – Jezusi lutet për ne

26 Nëntor

Redaktori
26 Nëntor – Jezusi lutet për ne

Audio, Devocione

25 Nëntor – Përlëvdoje Perëndinë duke falënderuar

25 Nëntor

Redaktori
25 Nëntor – Përlëvdoje Perëndinë duke falënderuar

Audio, Devocione

24 Nëntor – Mbahu fort pas shpresës tënde

24 Nëntor

Redaktori
24 Nëntor – Mbahu fort pas shpresës tënde

Audio, Devocione

23 Nëntor – Kur Perëndia betohet me veten e Tij

23 Nëntor

Redaktori
23 Nëntor – Kur Perëndia betohet me veten e Tij

Audio, Devocione

22 Nëntor – Çelësi i pjekurisë frymërore

22 Nëntor

Redaktori
22 Nëntor – Çelësi i pjekurisë frymërore
>