Devocione

Përmbledhje devocionesh të shkurtra ditore, shumica shoqëruar edhe me audio për frymëzimin dhe nxitjen tuaj të perëndishme.

Audio, Devocione

19 Gusht – Çfarë kuptimi ka ringjallja për ne

19 Gusht

Ambla Luca
19 Gusht – Çfarë kuptimi ka ringjallja për ne

Audio, Devocione

18 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

18 Gusht

Redaktori
18 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

Audio, Devocione

17 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

17 Gusht

Redaktori
17 Gusht – Shpresë për t’iu bindur urdhërimeve të vështira

Audio, Devocione

16 Gusht – Arsyeja pse i dorëzohesh mëkatit seksual

16 Gusht

Redaktori
16 Gusht – Arsyeja pse i dorëzohesh mëkatit seksual

Audio, Devocione

15 Gusht – Për çfarë u krijuam

15 Gusht

Redaktori
15 Gusht – Për çfarë u krijuam

Audio, Devocione

14 Gusht – Perëndia fal dhe ende është i drejtë

14 Gusht

Redaktori
14 Gusht – Perëndia fal dhe ende është i drejtë

Audio, Devocione

13 Gusht – Tre shembuj se si besimi e përmbush vendosmërinë e mirë

13 Gusht

Redaktori
13 Gusht – Tre shembuj se si besimi e përmbush vendosmërinë e mirë

Audio, Devocione

12 Gusht – Shpirti im ka etje për Perëndinë

12 Gusht

Redaktori
12 Gusht – Shpirti im ka etje për Perëndinë

Audio, Devocione

11 Gusht – Kohët e ndryshme të hirit

11 Gusht

Redaktori
11 Gusht – Kohët e ndryshme të hirit
>