gusht 6

Gusht 2022


Kuptimi këtu është që besëlidhja e re, e premtuar më qartë te Jeremia 31 dhe 32, u sigurua dhe u vulos nga gjaku i Jezusit. Besëlidhja e re bëhet e vërtetë për njerëzit e Perëndisë, që i besojnë Mesias, Jezusit, sepse Ai vdiq për ta themeluar atë.

Çfarë siguron besëlidhja e re për të gjithë ata që i përkasin Krishtit? Këmbëngulje në besim deri në fund.

Dëgjo si thotë Jeremia 32:40:

“Do të bëj me ta një besëlidhje të përjetshme; nuk do të largohem më prej tyre dhe do t’u bëj të mira dhe do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin.”

Besëlidhja e përjetshme–besëlidhja e re–përfshin premtimin e pathyeshëm: “do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin.” Ata të mos e braktisin. Ata nuk do ta braktisin. Krishti e vulosi këtë besëlidhje me gjakun e Tij. Nëse je në Jezu Krishtin me anë të besimit, Ai bleu këmbënguljen tënde.

Nëse sot po këmbëngul në besimin tënd, i detyrohesh gjakut të Jezusit për këtë. Fryma e Shenjtë, i cili punon në ty për ta ruajtur besimin tënd, është duke e nderuar atë që bleu Jezusi. Perëndia Frymë punon në ne atë që Perëndia Bir arriti për ne. Ati e planifikoi. Jezusi e bleu. Fryma e zbaton–të gjithë veprojnë përsosmërisht.

Perëndia është plotësisht i përkushtuar ndaj këmbënguljes dhe sigurisë së përjetshme të fëmijëve të Tij të blerë me gjak.

EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

30 Nëntor – Turpi triumfues i kryqit
>