Shtator_26

Shtator 2022


Gjithëfuqia e Perëndisë do të thotë se kemi një strehë të përjetshme dhe të palëkundshme në lavdinë e përjetshme të Perëndisë, pavarësisht se ç’ndodh në këtë tokë. Kjo siguri është burimi i fuqisë për bindjen radikale ndaj thirrjes së Perëndisë.

A ka ndonjë gjë më çliruese, më rrëqethëse, ose më përforcuese sesa e vërteta që Perëndia i Gjithëpushtetshëm është streha jote–gjithë ditën, çdo ditë, në të gjitha përjetimet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të jetës?

Nëse e besojmë këtë, nëse me të vërtetë e lejojmë këtë të vërtetë të gjithëfuqisë së Perëndisë të na mbërthejë, përfytyro çfarë ndryshimi ka për të sjellë në jetët dhe shërbesat tona personale! Oh, sa të përulur dhe të fuqishëm do të bëhemi për qëllimet shpëtuese të Perëndisë!

Gjithëfuqia e Perëndisë është një strehë për popullin e Tij. Kur e beson me të vërtetë që streha jote është gjithëfuqia e Perëndisë së Gjithëpushtetshëm, ti përjeton një bollëk gëzimi, lirie dhe fuqie, i cili derdhet në një jetë bindjeje radikale ndaj Jezu Krishtit.

Gjithëfuqia e Perëndisë do të thotë përnderim, dëmshpërblim dhe strehë për popullin e Tij të besëlidhjes.

Të ftoj t’i pranosh kushtet e besëlidhjes së tij të hirit: Braktise mëkatin dhe besoji Zotit Jezu Krisht; dhe gjithëfuqia e Perëndisë së Gjithëpushtetshëm do të jetë droja e shpirtit tënd, shpagimi për armiqtë e tu dhe streha e jetës tënde–përjetë.

EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

30 Nëntor – Turpi triumfues i kryqit
>