Spurgeon

6 shkurt, mëngjes – Sa lutje?

Spurgeon

5 shkurt, mbrëmje – Komunikim i vazhdueshëm

Spurgeon

5 shkurt, mëngjes – Roli i Atit

Spurgeon

4 shkurt, mbrëmje – Qyteti i strehimit

Spurgeon

4 shkurt, mëngjes – Dashuria e pafund e Perëndisë për ne

Spurgeon

3 shkurt, mbrëmje – Dëshira jonë për miqësi me Krishtin

Spurgeon

2 shkurt, mbrëmje – Planet e përjetshme të Perëndisë

Spurgeon

2 shkurt, mëngjes – Dhurata e mahnitshme e faljes

Spurgeon

1 shkurt, mbrëmje – Fol për dashurinë e mrekullueshme të Jezusit