Spurgeon

29 maj, mëngjes – Urreje mëkatin

Spurgeon

28 maj, mbrëmje – Përdore mirë kujtesën tënde

Spurgeon

28 maj, mëngjes – Vuajtjeve të tua së shpejti do t’u vijë fundi

Spurgeon

27 maj, mbrëmje – Ndikimi përulës i hirit

Spurgeon

27 maj, mëngjes – Shembulli i Mefiboshethit

Spurgeon

26 maj, mbrëmje – Mbaje medalionin e këmbënguljes

Spurgeon

26 maj, mëngjes – Mos po shqetësohesh pak si tepër?

Spurgeon

25 maj, mbrëmje – Shpall gjëra të mëdha

Spurgeon

25 maj, mëngjes – Kur lutesh ti?