Spurgeon

1 tetor, mëngjes – Fruta të zgjedhura

Spurgeon

30 shtator, mbrëmje – Më i vogli përbrenda ose më i madhi nga jashtë

Spurgeon

30 shtator, mëngjes – Nuk ka zgjedhje

Spurgeon

29 shtator, mbrëmje – I denjë për lavdërim

Spurgeon

29 shtator, mëngjes – Mësime nga lebra

Spurgeon

28 shtator, mbrëmje – Kthehu të shikosh

Spurgeon

28 shtator, mëngjes – Ai zbret poshtë

Spurgeon

27 shtator, mbrëmje – Trokitje me këmbëngulje

Spurgeon

27 shtator, mëngjes – A je i lumtur sot?