Ungjilli

PARATHËNIE
Satani, në ligësinë e tij, është një strateg i mprehtë. Këtë na e kujton C. S. Lewis në librin e tij “Letrat e Hirziut” dhe është e qartë që apostulli Pal nuk e harroi kurrë këtë fakt (p.sh. 2 e Korintasve 2:11; 11:14). Sherlok Holms foli për profesor Moriartin si “Napoleoni i krimit”, dhe ne bëjmë mirë ta konsiderojmë satanin si “Napoleoni i mëkatit”. Satani vazhdon të jetë aktiv dhe po mban të njëjtin ritëm me Perëndinë, duke u përpjekur që me dinakëri të shkatërrojë punën e Perëndis dhe të ndërpresë planet e tij për t’i bërë të mira popullit të tij dhe për t’i dhënë lavdi emrit të tij. Kështu që kisha duhet të jetë gjithmonë në luftë me satanin, duke qenë se vetë satani është përherë në luftë me të, pra me ne që besojmë.

Librin mund ta gjeni te

Për sasi mbi 10 kopje librat mund t’i porosisni direkt nga Qendra Ignis me çmim të reduktuar.

Kategori:

Lexo librin online

>