Ungjilli

SI E PORTRETIZON KISHA BUKURINË E KRISHTIT? 

Ungjilli është një mesazh teologjik. Ky mesazh krijon gjithashtu bukurinë njerëzore—marrëdhënie të bukura në kishat tona, duke e bërë të dukshme lavdinë e Krishtit përpara botës sot.

 

Në këtë libër shumë të përshtatshëm për kohën tonë, pastor Ray Ortlund shtron çështjen se doktrina e ungjillit krijon kulturën e ungjillit. Në shumë prej kishave tona mungon pikërisht bukuria e një kulture ungjilli. Kur ungjilli lejohet të ushtrojë fuqinë e tij të plotë, një kishë shkëlqen me lavdinë e Krishtit.

 

“Bindës. Nxitës. Inkurajues. Shqyrtues. Dhe mbi të gjitha, mahnitës. Sa vizion i bukur i asaj që kisha mund të jetë vërtet përmes fuqisë së ungjillit.”

 

THOMAS R. SCHREINER, Profesor i Interpretimit të Dhiatës së Re në katedrën James Buchanan Harrison, The Southern Baptist Theological Seminary

 

Librin mund ta gjeni te:

Mund ta porosisni direkt nga qendra “Ignis”. Për sasi mbi 10 kopje, librat i merrni me çmim të reduktuar.

Kategori:

Lexo librin online

>