Zellplote

L

A ndien një barrë që fëmijët që po rriten në familjet dhe kishat tuaja të besojnë në Krishtin?
A e vret mendjen, nëse po bën gjërat e duhura për t’i udhëhequr ata te besimi shpëtues?
A të ka lëshuar zemra në përpjekjet e tua për të mësuar dhe drejtuar brezin e ardhshëm?

Kategori:

Read the book online

>