37 mënyra për të punuar nga shtëpia

Të fillosh një biznes nga shtëpia është më e lehtë nga sa mendon dhe më e vështirë nga sa mendon—të dyja njëkohësisht. Numri i ideve është thuajse i pafundmë dhe interneti na mundëson të arrijmë në çast çdo person në planet që ka një lidhje interneti. E përsëris, do të duhet shumë punë dhe zell që ta bësh të suksesshme idenë tënde. Dua që të jesh i përgatitur për këtë gjë. Dua që të jesh i përgatitur për të kaluar orë të tëra në biznesin tënd dhe për t’u përpjekur sërish në rast se ideja e parë apo ndryshimi i një ideje dështon. Mos u shkurajo dhe vazhdo përpara!

Kategori:

Lexo librin online

>