Lindja e dytë

PARATHËNIE

Këtë studim e kemi titulluar Lindja e dytë, sepse Jezusi na e paraqiti këtë të vërtetë në pasazhin biblik te kapitulli i tretë i Gjonit, pasazh të cilin do ta shikosh të shtjelluar në faqet e mëposhtme. Kuptohet që çdo person që ecën mbi tokë, ka pasur një “lindje të parë”- përndryshe nuk do të ecnin në këtë tokë. Gjithsesi, Perëndia thotë se të gjithë njerëzit kanë nevojë për lindjen e dytë, gjë që mund ta ofrojë vetëm Ai. Kjo është një lindje shpirtërore në besim, të zgjohesh dhe të bëhesh i gjallë për Perëndinë.

Librin mund ta gjeni te

Për sasi mbi 10 kopje librat mund t’i porosisni direkt nga Qendra Ignis me çmim të reduktuar.

Kategori:

Lexo librin online

>