26 janar

Janar 2022                                                                      


Për këtë ne gjithnjë po lutemi për ju, që Perëndia ynë t’ju quajë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbushë çdo pëlqim të mirësisë së tij, edhe veprën e besimit me fuqi, që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht në ju dhe ju në të, sipas hirit të Perëndisë sonë dhe Zotit Jezu Krisht. (2 e Thesalonikasve 1:11-12)

Është lajm shumë i mirë që Perëndia e ka planifikuar që lavdia e Tij të madhërohet përmes ushtrimit të hirit të Tij.

Është e sigurt që Perëndia përlëvdohet, edhe përmes ushtrimit të pushtetit të zemërimit të Tij (Romakëve 9:22), por Dhiata e Re (dhe Dhiata e Vjetër, për shembull Isaia 30:18) vazhdimisht thotë se duhet ta përjetojmë hirin e Perëndisë, në mënyrë që Perëndia të marrë lavdinë.

Meditoni sesi funksionon kjo në lutjen e 2 e Thesalonikasve 1:11-12.

Pali lutet që Perëndia t’i përmbushë qëllimet tona të mira.

Si? Ai lutet që ato të përmbushen “me fuqi [të Perëndisë]”. Domethënë, që ato të jenë “vepër e besimit.”

Pse? Që Jezusi të përlëvdohet në ne.

Kjo do të thotë se Dhuruesi është Ai që e merr lavdinë. Perëndia e dha fuqinë, Perëndia e merr lavdinë. Ne kemi besim; Ai jep fuqi. Ne marrim ndihmën; Ai merr lavdinë. Kjo është marrëveshja që na mban ne të përulur dhe të lumtur, dhe e mban Atë suprem dhe të lavdishëm.

Pastaj Pali thotë se ky përlëvdim i Krishtit është “sipas hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit Jezu Krisht.”

Përgjigjja e Perëndisë për lutjen e Palit që ne të mbështetemi në fuqinë e Perëndisë për të bërë veprat e mira, është hiri. Fuqia e Perëndisë për t’ju aftësuar ju që të bëni atë që vendosni të bëni, është hiri.

Në Dhiatën e Re, kështu funksionon kjo herë pas here. Besoji Perëndisë për aftësim të hirshëm dhe Ai e merr lavdinë kur ndihma vjen.

Ne marrim ndihmën, Ai merr lavdinë.

Kjo është arsyeja pse jeta e krishterë, jo vetëm konvertimi i krishterë, është një lajm i mirë.


John Piper (@JohnPiper) është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i Kolegjit dhe Seminarit Betlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i Kishës Baptiste Betlehem, në Miniapolis, Minesota. Ai është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Katër prej librave të John Piper janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e Shko Dëm Jetën, Pes Pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë, Virusi Korona dhe Krishti dhe Lajm i Mirë, Gëzim i Madh..

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

16 Maj – Dashuria më e lirë
14 Maj – Idetë kanë pasoja
13 Maj – Në themel të gjithçkaje
>