24 janar

Janar 2022                                                                      


Jezusi e vuri re dhe tha: “Përse arsyetoni që s’keni bukë? Ende nuk po kuptoni dhe nuk e merrni vesh? Ende e keni zemrën të ngurtë?” (Marku 8:17)

Pasi Jezusi ushqeu 5000 mijë vetë në një rast dhe 4000 mijë në një rast tjetër me vetëm disa bukë dhe peshq, dishepujt hipën në një barkë pa pasur mjaft bukë me vete.

Kur filluan të diskutonin për hallin e tyre, Jezusi u tha: “Përse arsyetoni që s’keni bukë? Ende nuk po kuptoni dhe nuk e merrni vesh?” (Marku 8:17). Çfarë nuk kuptuan ata?

Ata nuk e kuptuan simbolikën e mbetjeve, domethënë që Jezusi do të kujdeset për ta, kur ata kujdesen për të tjerët. Jezusi thotë:

“’Kur ndava të pesë bukët për të pesë mijtë, sa kosha plot me copa mbetën?’ Ata thanë: ‘Dymbëdhjetë.’ ‘Po kur theva të shtatë bukët për të katër mijtë, sa shporta plot me bukë mblodhët?” Ata thanë: ‘Shtatë.’ Dhe ai u tha atyre: ‘Po si, ende nuk po kuptoni?’” (Marku 8:19-21)

Çfarë të kuptonin? Mbetjet.

Mbetjet ishin për shërbyesit. Në fakt, herën e parë ishin dymbëdhjetë shërbyes dhe dymbëdhjetë kosha plot me mbetje (Marku 6:43)—një kosh plot për secilin prej tyre. Herën e dytë kishte shtatë kosha plot me teprica—shtata është numri i plotësisë së bollshme.

Çfarë nuk kuptuan ata? Nuk kuptuan që Jezusi do të kujdesej për ta. Nuk mund të jepni dot më shumë se Jezusi. Kur e jepni jetën tuaj për të tjerët, nevojat tuaja do të plotësohen. “Dhe Perëndia im do të plotësojë nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus” (Filipianëve 4:19).


John Piper (@JohnPiper) është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i Kolegjit dhe Seminarit Betlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i Kishës Baptiste Betlehem, në Miniapolis, Minesota. Ai është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


EtiketaSolid Joys

Postime të ngjashme

16 Maj – Dashuria më e lirë
14 Maj – Idetë kanë pasoja
13 Maj – Në themel të gjithçkaje
>