Shtator_19

Shtator 2022


Një rrjedhojë e emrit të madhërishëm: UNË JAM AI QË JAM, është që ky Perëndi i pafundmë, absolut dhe që vetëvendos, na është afruar në Jezu Krishtin.

Te Gjoni 8:56-58, Jezusi u përgjigjet kritikave të udhëheqësve judenj. Ai u thotë: “Abrahami, ati juaj, ngazëllehej në shpresën që të shihte ditën time; e pa dhe u gëzua.” Judenjtë, pra, i thanë: “Ti ende nuk je pesëdhjetë vjeç dhe e paske parë Abrahamin?” Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë, unë po ju them: Para se të kishte lindur Abrahami, unë jam.”

A mund të kishte thënë Jezusi me buzët e Tij fjalë më të bekuara se këto? Kur Jezusi tha: “Para se të kishte lindur Abrahami, unë jam”, Ai e mori të gjithë të vërtetën madhështore të emrit të Perëndisë, e mbështolli me përulësinë e shërbëtorit, e ofroi veten për të bërë shlyerjen për gjithë rebelimin tonë dhe hapi një udhë që ne të shohim lavdinë e këtij Perëndie të pafundmë, absolut dhe të vetëmjaftueshëm–pa frikë.

Në Jezu Krishtin, ne që jemi lindur nga Perëndia, kemi  privilegjin e patregueshëm të njohjes së Jahveut si Atin tonë–UNË JAM AI QË JAM–Perëndinë:

  • që ekziston
  • personaliteti dhe fuqia e të cilit i atribuohen vetëm vetes së Tij
  • që nuk ndryshon kurrë
  • nga i cili rrjedh e gjithë fuqia dhe energjia në univers
  • me të cilin duhet të përshtatet jeta e gjithë krijimit.

Ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti (Psalmi 9:10).


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i kolegjit dhe seminarit Bethlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i kishës baptiste Bethlehem, në Miniapolis, Minesota. Piper-i është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Pesë prej librave të John Piper-it janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e shko dëm jetën; Pesë pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë; Virusi Korona dhe Krishti; Lajm i mirë, gëzim i madh dhe Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


Postime të ngjashme

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm
28 dhjetor – Synimi është lavdia
>