gusht 12

Gusht 2022
 


Çfarë e bën këtë psalm kaq të bukur dhe kaq jetik për ne është fakti që psalmisti nuk ka etje kryesisht për lehtësim nga rrethanat e tij kërcënuese. Ai nuk dëshiron kryesisht çlirim nga armiqtë e tij ose nga shkatërrimi i tyre.

Nuk është gabim të dëshirojmë lehtësim dhe të lutemi për këtë. Ndonjëherë është me vend të lutemi për mposhtjen e armiqve. Por më e rëndësishme se të gjitha këto është vetë Perëndia.

Kur mendojmë dhe ndiejmë për Perëndinë në Psalme, rezultati kryesor është ky: Ne e duam Perëndinë, duam ta shohim Atë dhe të jemi me Të. Duam të kënaqemi duke e admiruar dhe duke e lartësuar Perëndinë.

Një përkthim i mundshëm për fundin e vargut 2 është: “Kur do të vij dhe të shoh fytyrën e Perëndisë?” Përgjigjja përfundimtare u dha te Gjoni 14:9 dhe 2 e Korintasve 4:4. Jezusi tha: “Kush më ka parë mua, ka parë Atin.” Pali tha se kur konvertohemi te Krishti, ne shohim dritën “e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë.”

Kur ne shohim fytyrën e Krishtit, ne shohim fytyrën e Perëndisë. Ne shohim lavdinë e fytyrës së Krishtit kur dëgjojmë historinë e ungjillit të vdekjes dhe ringjalljes së Tij, thotë Pali te 2 e Korintasve 4:4 dhe 6. Ai e quan atë “ungjilli i lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë.” Ose (vargu 6): njohuria “e lavdisë së Perëndisë, në fytyrën e Jezu Krishtit.”

Zoti jua shtoftë urinë dhe etjen për të parë fytyrën e Perëndisë! Ai jua plotësoftë dëshirën edhe sot përmes ungjillit të lavdisë së Krishtit, i cili është shëmbëlltyra e Perëndisë


John Piper është themeluesi dhe mësuesi i desiringGod.org si dhe president i kolegjit dhe seminarit Bethlehem. Ai ka shërbyer për 33 vjet si pastor i kishës baptiste Bethlehem, në Miniapolis, Minesota. Piper-i është autor i më shumë se 50 librave ku përfshihen Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist dhe libri i tij më i ri Providence. Pesë prej librave të John Piper-it janë botuar edhe në gjuhën shqip, Mos e shko dëm jetën; Pesë pika – Drejt një përjetimi më të thellë të hirit të Perëndisë; Virusi Korona dhe Krishti; Lajm i mirë, gëzim i madh dhe Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit.

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga dritez.al” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ dritez.al 2022


Postime të ngjashme

29 dhjetor – Një fat i tmerrshëm
28 dhjetor – Synimi është lavdia
>