Kisha në vende të vështira

Është e pamundur që të zbutet varfëria,
në kuptimin e saj të plotë, jashtë Kishës
lokale dhe në mungesë të saj.

Vitet e fundit, të krishterët kanë shfaqur një angazhim më të shtuar ndaj ndihmës për të varfrit. Mirëpo, ky interes i përtërirë në lehtësimin e varfërisë është i destinuar të dështojë nëse nuk i ka themelet në kishën lokale, e cila është mjeti i caktuar prej Perëndisë për t’i sjellë të shtypurit në një marrëdhënie transformuese me Veten e Tij. Duke theksuar përparësinë e Ungjillit, Mez McConnell dhe Mike McKinley, që të dy pastorë me shërbesa të frytshme mes të varfërve, ofrojnë një udhërrëfyes biblik dhe strategji praktike për mbjelljen, rijetësimin dhe rritjen e kishave besnike në vende të vështira, të cilat gjenden në vendet tona dhe anembanë botës.

Librin mund ta gjeni te:

Mund ta porosisni direkt nga qendra “Ignis”. Për sasi mbi 10 kopje, librat i merrni me çmim të reduktuar.

 

Kategori:

Lexo librin online

>