Noeu, plani i shpëtimit

L

Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i mirë. Ai i sillte nder dhe gëzim Perëndisë me mënyrën se si jetonte. Noeu dhe gruaja e tij patën tre djem: Semin, Kamin dhe Jafetin.

S’ka stok

Kategori:

Lexo librin online

>