• Kreu
  • /
  • Biblioteka
  • /
  • Bota e krijuar, e rënë, e shpenguar dhe e restauruar

Bota e krijuar, e rënë, e shpenguar dhe e restauruar

L

Me instinkt fëmijët e kuptojnë se diçka nuk shkon në botë. Gjërat nuk janë ashtu siç duhet të ishin. Ka frikë, trishtim, urrejtje, sëmundje, dhimbje dhe vdekje. Përse janë kështu gjërat? Çfarë ka që nuk shkon me botën? Vetëm një gjë ka kuptim: e vërteta e Perëndisë siç është shfaqur në Fjalën e Tij.

Kategori:

Lexo librin online

>