Lindja e Jezusit, fëmija i premtuar

L

Jezusi, Biri i Perëndisë, lindi në këtë botë në një mënyrë të mrekullueshme. Nëna e tij, Maria, ishte një grua e re dhe e varfër. Ajo jetonte në fshatin e Nazaretit në tokën e Izraelit.

Kategori:

Lexo librin online

>