Jozefi, ëndërrimtari i Perëndisë

L

Jozefi ishte djali i parapëlqyer i babait të tij, Jakobit. Ai kishte dhjetë vëllezër më të mëdhenj, një motër dhe një vëlla më të vogël, Beniaminin. Beniamini ishte i veçantë, pasi nëna e tyre Rakela vdiq kur ai lindi.

Kategori:

Lexo librin online

>