Danieli, princi që lutej

L

Danieli ishte një djalosh i pashëm, që kishte lindur në një familje fisnike, në tokën e Judës. Mbreti Nebukadnetsar i Babilonisë, udhëhoqi një ushtri të madhe, e cila e mundi ushtrinë e Judës. Ai mori me vete thesare me vlerë nga tempulli si dhe shumë të rinj të Izraelit. Njëri prej të burgosurve ishte Danieli.

Category:

Lexo librin online

>