Libri i parë i një fëmijë për martesën

Si filloi kjo botë? Filloi me Zotin e vetëm të vërtetë, Zotëruesi i gjithçkaje. Ai thjesht foli me zërin e Tij madhështor dhe krijoi gjithë botën: ditën dhe natën, qiellin dhe detin, tokën dhe bimët. Ai bëri diellin, hënën dhe yjet. E gjitha ishte mirë, dhe gjithçka tregonte madhështinë dhe mirësinë e Perëndisë.

Kategori:

Lexo librin online

>