10 vargjet kyç të Biblës

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyçe të Biblës mbi shpresën

21 Korrik

Redaktori
10 Vargje kyçe të Biblës mbi shpresën

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyçe të Biblës mbi paqen

5 Korrik

Redaktori
10 Vargje kyçe të Biblës mbi paqen

Lidership

Tri përgjegjësitë kryesore të çdo drejtuesi

2 Korrik

Redaktori
Tri përgjegjësitë kryesore të çdo drejtuesi

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi të qenët i kënaqur

24 Qershor

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi të qenët i kënaqur

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi mirënjohjen

7 Qershor

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi mirënjohjen

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi përndjekjen

25 Maj

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi përndjekjen

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi ankthin dhe shqetësimin

11 Maj

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi ankthin dhe shqetësimin

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi udhëheqësinë

27 Prill

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi udhëheqësinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi mundimet

14 Prill

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi mundimet
>