10 vargjet kyç të Biblës

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi mundimet

14 Prill

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi forcën

30 Mars

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi punën

16 Mars

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi dishepullimin

2 Mars

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi krenarinë

15 Shkurt

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi paranë

15 Shkurt

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi përulësinë

15 Shkurt

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi urtësinë dhe dallimin

15 Shkurt

Redaktori

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargjet kyç të Biblës mbi shërbimin

22 Janar

Redaktori
>