10 vargjet kyç të Biblës

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi lirinë

25 Prill

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi lirinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi  faljen

15 Mars

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi  faljen

10 vargjet kyç të Biblës, Dashuria

10 Vargje kyç të Biblës mbi dashurinë

2 Shkurt

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi dashurinë

10 vargjet kyç të Biblës, Artikuj, Krishtlindje

10 Vargje kyç të Biblës mbi disiplinën shpirtërore

30 Gusht

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi disiplinën shpirtërore

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi gëzimin

16 Gusht

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi gëzimin

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi mishërimin

2 Gusht

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi mishërimin

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi shpresën

21 Korrik

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi shpresën

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi paqen

5 Korrik

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi paqen

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi të qenët i kënaqur

24 Qershor

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi të qenët i kënaqur
>