10 vargjet kyç të Biblës

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargje kyç mbi përtacinë

15 Gusht

Redaktori
10 vargje kyç mbi përtacinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargje kyç mbi Drejtësinë

1 Gusht

Redaktori
10 vargje kyç mbi Drejtësinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargje kyç mbi zilinë

18 Korrik

Redaktori
10 vargje kyç mbi zilinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargje kyç mbi dashurinë vëllazërore

4 Korrik

Redaktori
10 vargje kyç mbi dashurinë vëllazërore

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç mbi frikën

20 Qershor

Redaktori
10 Vargje kyç mbi frikën

10 vargjet kyç të Biblës

10 vargje kyç mbi Mirësinë

3 Qershor

Redaktori
10 vargje kyç mbi Mirësinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi lirinë

25 Prill

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi lirinë

10 vargjet kyç të Biblës

10 Vargje kyç të Biblës mbi  faljen

15 Mars

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi  faljen

10 vargjet kyç të Biblës, Dashuria

10 Vargje kyç të Biblës mbi dashurinë

2 Shkurt

Redaktori
10 Vargje kyç të Biblës mbi dashurinë
>