Libra

  • libra për të rritur

  • libra për fëmijë

Zemërbutë dhe i përulur

Ungjilli

Lexo librin online ... lexo më tej.

Ungjilli
Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit
Mjetet thelbësore të hirit
Lajm i mirë, gëzim i madh
Rizbulo Kishën: Pse është thelbësor trupi i Krishtit
>