Planet e Studimit


Tabela e mëposhtme sugjeron katër plane për të punuar me serinë e videove Shenjtëria e Perëndisë dhe përgjatë këtij udhëzuesi studimi. Nëse e studioni këtë seri vetëm apo në një grup, këto plane duhet t’ju ndihmojnë të planifikoni shtegun tuaj të studimit.

Header

Plani i
zgjeruar
8 javor

Plani i
zgjeruar
6 javor

Plani i
zgjeruar
4 javor

Plani i
zgjeruar
3 javor

Java

Mesimi

1

*

1

1

1&2

2

1

2

2&3

3&4

 3

2

3

4&5

5&6

4

3

4

6

Cell

5

4

5

Enter your text here...

6

4

6

7

6

Cell

8

*

* Për këto javë në vend që të plotësoni mësimet, kalojeni kohën duke diskutuar dhe duke u lutur rreth synimeve tuaja të të nxënit për këtë studim (java e parë) dhe për idetë më të vlefshme që keni marrë nga studimi (java e fundit).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>