Bazat e shërbesës pastorale - Vëllimi 1

  • Kurse
  • Bazat e shërbesës pastorale - Vëllimi 1

Bazat

Audio

Audio

Shërbesa pastorale

8 Leksione

0% I pafilluar

Puna e pastorit rrallëherë është e lehtë. Pavarësisht nga konteksti në të cilin shërben, ka të ngjarë që ai të përballet me trysni të panumërta të cilat vijnë nga kultura përreth, nga vetë bashkësia e tij, dhe madje nga zemra, mendja dhe shpirti i tij. Përballë sfidave të tilla, vendi më i sigurt për t’u mbështetur është vetë Fjala e Perëndisë, e cila na ofron një vizion inkurajues për rolin e pastorit, si dhe urtësi në përmbushjen e saj.

Në këtë përmbledhje predikimesh dhe leksionesh, Alistair Begg-u i drejton ata që tashmë janë pastorë, ata që dëshirojnë të bëhen të tillë, ata që janë në trajnim e sipër, si dhe udhëheqësit vullnetarë, te mësimet e Biblës në lidhje me vetë natyrën e punës pastorale. Si duket një shërbesë e dhënë nga Perëndia? Si ndihmojnë pleqtë në përkujdesjen pastorale ndaj popullit të Perëndisë? Si mund ta komunikojnë udhëheqësit e kishës një vizion të ungjillit në bashkësitë e tyre? Përgjigjjet mund të gjenden në vetë faqet e Shkrimit, të cilin Perëndia na e ka dhënë si detyrë, që ta shpjegojmë dhe ta shpallim. Studioni bashkë me Alistair-in dhe zbulojini sërish këto të vërteta.

Bazat e shërbesës pastorale - Vëllimi 1

Letra e Palit drejtuar Kolosianëve na siguron një standard përmes të cilit kisha e sotme mund të përcaktojë shenjat e një shërbese të dhënë nga Perëndia. Duke e parë Palin si model, Alistair Begg-u na prezanton me modelin, qëllimin dhe kënaqësinë e punës së pastorit. Me anë të energjisë dhe aftësimit të Perëndisë, pastorët mund ta paraqesin të vërtetën e Fjalës së Perëndisë në tërë plotësinë e saj, duke nxitur kështu unitet dhe pjekuri frymërore në bashkësitë e tyre.

Audio lesson

Ata që predikojnë Ungjillin, tundohen në shumë mënyra. Disa mund të pushtohen nga fiksimi për vetëlavdërim, të tjerë mund t’i rrinë larg predikimit të të vërtetave të vështira, kurse të tjerë mund t’i lëshojë zemra dhe mund të përqafojnë metodologji të ndryshme nga ato të apostujve. Për t’i përballuar këto tundime, Alistair Begg-u na drejton te shpjegimi bindës i Palit për shërbesën e tij te 2 e Korintasve 4. Në fund të fundit, Shkrimi na kujton se i njëjti hir që e shpëton çdo pastor, duhet që gjithashtu ta nxitë atë që t’i tregojë hir me besnikëri tufës së tij.

Audio lesson

Nëse Bibla është timoni që na drejton në detin e jetës, dora e kujt e drejton atë timon, sidomos kur bëhet fjalë për kishën lokale? Efesianëve 4:12-13 e trajton rolin e bariut-mësues si një rol të dhënë nga Krishti për pajisjen e shenjtorëve. Alistair Begg-u diskuton për shërbesën dhe veprat e shërbesës që rrjedhin prej saj, si dhe unitetin e ruajtur dhe të arritur mes besimtarëve. Kur jetët tona sillen nën mësimin e Fjalës, mund ta bëjmë me efektshmëri punën që Perëndia na ka vendosur përpara, si individë dhe si kishë.

Audio lesson

Përderisa kisha nuk do të përparojë përtej përparimit frymëror të udhëheqësve të saj, caktimi i udhëheqësve është një punë shumë jetike, e cila kërkon një kuptim të qartë të doktrinës së krishterë. Si barinj të tufës, pleqtë punojnë bashkë, për t’u siguruar që Fjala e Perëndisë po jepet mësim, që Biri i Perëndisë po nderohet dhe që populli i Perëndisë po ndërtohet. Alistair Begg-u shpjegon që pleqësia biblike është pastorale, e përbashkët, frymërore dhe llogaridhënëse. Duke qenë të larmishëm në dhunti dhe funksion, pleqtë i japin llogari Perëndisë teksa ndajnë privilegjet dhe përgjegjësitë e udhëheqjes.

Audio lesson

Mënyra se si reagojnë udhëheqësit ndaj rrethanave zbulon karakterin e tyre dhe jep modelin për reagimin e të tjerëve. Siç e demonstron edhe Alistair Begg-u, Nehemia është një shembull i shkëlqyer për udhëheqjen që ka Perëndinë në qendër. Me një varësi në lutje te Perëndia, Nehemia themelon një vizion dhe një plan praktik për rindërtimin e mureve të rrënuara përreth Jerusalemit. Përmes këtij shembulli, ne shohim se si i pajis Perëndia njerëzit e zakonshëm me dhunti të jashtëzakonshme, për t’u ballafaquar me sfida të jashtëzakonshme për lavdinë e Tij.

Audio lesson

Kur Perëndia themelon një vizion, udhëheqja e efektshme është e nevojshme për ta komunikuar qartë dhe në mënyrë praktike atë vizion tek ata që do ta bëjnë realitet me përpjekjet e tyre. Në këtë studim nga Nehemia 2:11-20, Alistair Begg-u shqyrton aspektet e udhëheqjes së Nehemias, të cilat e ndihmuan që ta mbillte vizionin e tij për rindërtimin e murit të Jerusalemit në zemrat e popullit të Perëndisë, madje edhe përballë plogështisë dhe kundërshtimit. Nëse një vizion është dhënë nga Perëndia dhe paraqitet me përulësi, atëherë Ai do ta mbjellë atë në zemrat e njerëzve dhe do t’i motivojë ata që të reagojnë.

Audio lesson

Kudo ku ka jetë, ka nevojë për ndryshim—dhe kurdoherë që dikush sugjeron ndryshim, dikush tjetër do ta kundërshtojë atë në mënyrë të pashmangshme. Ndërsa sheh te Libri i Veprave dhe tek ai i Nehemias për të marrë udhëzime, Alistair Begg-u eksploron arsyet pse njerëzit i rezistojnë ndryshimit, si edhe hapat që udhëheqësit mund të hedhin për të sjellë ndryshim dhe për të trajtuar kundërshtimin.

Audio lesson

Përmes Fjalës së Tij, Perëndia na siguron ne besimtarëve të vërtetat thelbësore që na nevojiten për fillimin, vazhdimin dhe përmbushjen e shpëtimit tonë. Megjithatë, duke shpresuar që të zbulojmë ide të reja, ne shpesh i harrojmë bazat. Alistair Begg-u i paralajmëron pastorët që t’i kujtojnë vetes dhe atyre që janë nën kujdesin e tyre, se Vetë Perëndia është burimi i vetëm i së vërtetës. Populli i Perëndisë nuk duhet të lodhet kurrë së dëgjuari premtimet e çmuara që ka bërë Ai.

Audio lesson

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>