Sansoni, fuqia e njeriut të fortë

L

Populli i Perëndisë, Izraeli, i ktheu shpinën Perëndisë dhe mëkatoi në mënyrë të vazhdueshme. Kjo gjë nuk i pëlqeu Perëndisë, ndaj i ndëshkoi duke lejuar që armiqtë e tyre, filistenjtë, të sundonin mbi ta për dyzet vjet. Por Perëndia kishte edhe një plan për t’i shpëtuar ata.

Kategori:

Lexo librin online

>