Miriami – Sekreti i motrës së madhe

L

Miriami dhe vëllai i saj i vogël Aroni, jetonin në tokën e Egjiptit së bashku me prindërit. Familja e tyre, ashtu si gjithë familjet e tjera, kishte ardhur në Egjipt para shumë vitesh, në kohën që Jozefi ishte kryeministër. Në atë kohë, Faraoni i trajtonte mirë hebrenjtë, por pas vdekjes së Jozefit, një tjetër u bë faraon. Ai kishte frikë nga hebrenjtë dhe vendosi t’i trajtonte keq ata. Ai i ktheu të gjithë në skllevër.

Kategori:

Lexo librin online

>