Jobi, miku durimmadh

L

Jobi jetonte në vendin e Uzit. Ai ishte njeri i mirë, një burrë që e donte Perëndinë dhe i druhej Atij. Ai dhe e shoqja kishin një familje të madhe me shtatë djem dhe tri vajza. Jobi ishte njeri i pasur; kishte 7 000 dele, 3 000 deve, 500 pendë qe, 500 gomerë dhe një shtëpi të madhe me shumë shërbëtorë.

Category:

Lexo librin online

>