Jeremia, një burrë me një mesazh

L

Jeremia lindi në Anathoth, disa kilometra larg Jerusalemit. Babai i tij ishte prift në Anathoth. Perëndia e thirri Jeremian si profet, një burrë që do t’u njoftonte mesazhin e Perëndisë njerëzve të Judës. ZOTI e zgjodhi atë për këtë punë të rëndësishme, që përpara se të kishte lindur.

Category:

Lexo librin online

>