Lidership

Tri përgjegjësitë kryesore të çdo drejtuesi

Lidership

I dashur pastor, njihe teologjinë tënde të shenjtërimit