Ungjilli

Si mundet një Perëndi i dashur të dërgojë njerëz në ferr?